1. Töötervishoiu ja tööohutuse kursus

Töökeskkonna volinikud, -nõukogu liikmed ja töökeskkonna spetsialistid või spetsialisti kohuste täitjad

2. Esmaabi kursus

3. Tuleohutusalane kursus tuleohutuse eest vastutavale isikule

4. Tuletööde tegemise kursus

 

 

5. Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus

Koolituse esimesel päeval toimub teooriaõpe ning teisel päeval praktiline harjutamine

[ipenelo_calendar active_only=”true”  type=”list” y=”all” category_ids=”6″]

6. Tõstukijuhi kursus

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal.

[ipenelo_calendar active_only=”true”  type=”list” y=”all” category_ids=”7″]

7. Ekskavaatorijuhi kursus

Ekskavaatori ja rataslaadur-ekskavaatori juhid. 
 Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”8″]

8. Troppija kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar active_only=”true”  type=”list” y=”all” category_ids=”9″]

9. Troppija ja alla 5 t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7- päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar active_only=”true”  type=”list” y=”all” category_ids=”10″]

10. Troppija ja alla ning üle 5 t tõstejõuga maastjuhitava sillatüüpi kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 7-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar active_only=”true”  type=”list” y=”all” category_ids=”11″]

11. Kabiinist juhitava sild- ja pukk-kraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”12″]

12. Sild- ja pukk-kraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”14″]

13. Kabiinist juhitava tornkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”13″]

14. Tornkraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”38″]

15. Liikurnoolkraana juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 10-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal, millele järgneb eksamipäev

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”15″]

16. Liikurnoolkraana kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”16″]

17. Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi kursus

Tõstekorviga, -greiferiga või –konksuga varustatud veoauto raamile ehitatud hüdro- ja teleskooptõstuki juhid. Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”17″]

18. Hüdro- ja teleskooptõstuki kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”18″]

19. Käär-, poom-, teleskoop- ja masttõstukite käitaja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”19″]

20. Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”20″]

21. Liikurpuurmasina juhi kursus

Lisaks teooriaõppele on vajalik 9-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Kursus tellitakse ettevõttesse kohapeale tellija poolt soovitud ajal, kohas ja õppekeeles. Kursuse hind õppegrupile kokkuleppel

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”22″]

22. Elektriku esmaõpe

Esmaõpe kestab 5 nädalat, millest kolm 1-nädalast õppimist õppekeskuses vahelduvad 1-nädalaste tööpraktikatega omas ettevõttes. Vajadusel abistame praktikakoha leidmisel

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”36″]

23. Elektriku esmaõpe + elektriohutus

Esmaõpe koos elektriohutusega kestab 5 nädalat + 2 päeva, millest kolm 1-nädalast õppimist koolituskeskuses

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”24″]

24. Elektriku täiendusõpped:

NB! Elektriku koolitusi arvestab OÜ Tehnokontrollikeskus kui täiendõpet, mida nõutakse pädevustunnistuse pikendamiseks.

24.(1) Elektrivõrgu jaotusseadmete remont ja hooldus.

Kursus toimub õppegrupi komplekteerumisel ja kestab 5 päeva ehk 40 akadeemilist tundi. HIND: 490€+km

24.(2) 0,4 – 20 kV operatiivlülitamisõiguse taotlemine

Elektriku täiendusõpe 0,4 – 20 kV elektriliinide ja –alajaamade käidust, operatiivlülitamistest ja töölelubamisest

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”26″]

24.(3) Elektri sise- ja välispaigaldustööd koos elektriohutuse alase täiendusõppega kuni ja üle 1000 V

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”27″]

24.(4) Kaabliliinide paigaldamine ja käit

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”28″]

24.(5) Kaablipaigaldajate kolme aasta järgne täiendusõpe

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”29″]

24.(6) Elektriohutuse alane täiendusõpe kuni ja üle 1 000 V

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”30″]

25. Katlakäitaja kursus

Elektriku täiendusõpe, mis nõutud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu poolt

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”31″]

26. Surveseadme kasutamise järelevaataja kursus

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”32″]

27. Soojussõlme hooldamine

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”33″]

28. Keevitaja esmaõpe

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest, TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest ja gaaskeevitusest. Õppe kestus on 3 nädalat, 9 päeva õppeajast moodustab tööpraktika ja proovitöö sooritamine keevituslaboris

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”34″]

29. Keevitaja esmaõpe koos atesteerimisega

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest, TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest ja gaaskeevitusest. Õppe kestus on 5 nädalat, 15 päeva õppeajast moodustab tööpraktika ja proovitöö sooritamine keevituslaboris

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”37″]

30. Keevitaja täiendusõpe koos atesteerimisega standardi EVS EN 287-1 järgi

Õppija omandab teadmised ja töövõtted käsikaarkeevitusest, MIG/MAG ehk poolautomaatkeevitusest ja TIG ehk mittesulava elektroodiga argooni keskkonnas keevitusest.

Õppe kestus:
1 nädal – 3 päeva õppeajast moodustab tööpraktika (pärast kursust väljastatakse üks sertifikaat)
2 nädalat – 6 päeva õppeajast moodustab tööpraktika (pärast kursust väljastatakse kaks sertifikaati)

[ipenelo_calendar active_only=”true” type=”list” y=”all” category_ids=”35″]